Category: Ústecký kraj

Zahájení výstavy „Schichtova epopej“

Zahájení výstavy „Schichtova epopej“

Šestnáct potomků slavné průmyslnické rodiny Schichtů přijede z Německa, Švýcarska, USA  a Brazílie, aby se v úterý 27. 11. od 17.00 zúčastnili v Muzeu města Ústí nad Labem vernisáže výstavy „Schichtova epopej“. Ta unikátně propojuje stoleté jubileum Československé republiky a 170. výročí založení Schichtových závodů. Schichtovo dědictví v české společnosti dodnes připomínají […]

Read more ›

Procházky historií města – Neštěmice

Start: v parku před Úřadem městského obvodu Neštěmice, 15.30 a 17.00 hodin ČTVRTEK 21. 9.2017 Komentovaná procházka zaměřená na historii a architekturu městské čtvrti Neštěmice, které ještě do osmdesátých let 20.století existovaly jako samostatné město. Přelom 19. a 20. století vyzdvihl Neštěmice do předních pozic industriální topografie, neb tu vyrostl […]

Read more ›
Muzejní noc Ústí nad Labem

Muzejní noc Ústí nad Labem

Tradiční MUZEJNÍ NOC s tématem středověku. K vidění budou středověká řemesla, husitské vozy, středověká hudba, hrnčíři, truhláři, kovolitci, obuvníci, budeme si povídat o pijavicích, medicíně, předení, drátování, síťování, zkusíme si psát brkem, pečetit i razit mince… Středověká muzejní noc se bude konat v pátek 9. června od 18.00 hodin. Muzeum města Ústí nad Labem 

Read more ›
Reformace – myšlenky, osobnosti, otázky a problémy

Reformace – myšlenky, osobnosti, otázky a problémy

Vztahy mezi jednotou bratrskou, Martinem Lutherem a jeho pokračovateli v díle reformace jsou plné nečekaných zvratů. Období, kdy probíhala intenzivní komunikace, střídala dlouhá léta mlčení. Na konci 16. století se jednota nakonec rozhodla pro orientaci na kalvinistický proud reformace a na „luterány“ zanevřela. Jedno je však jisté: Byl to právě […]

Read more ›