ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY Z POHLEDU RESTAURÁTORKY

21. 9. 2017
Muzejní restaurátorka Bc. Andrea Černá představí způsoby zpracování a ošetření nových archeologických nálezů z lokalit v okolí Hradce Králové.

AKCE KLUBU SENIORŮ SE USKUTEČNÍ

21. září 2017 od 10.00 hodin v přednáškovém sále Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové
 
 
Muzejní restaurátorka Bc. Andrea Černá představí v přednáškovém sále Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové způsoby zpracování a ošetření nových archeologických nálezů z lokalit v okolí Hradce Králové.

Leave a Comment