Articles By: admin

Košumberk

Na rozhraní Labské nížiny a Českomoravské vrchoviny se, v lesnaté krajině, nachází zřícenina hradu Košumberk. Hrad pravděpodobně založil kolem roku 1300 Ojíř z Košumberka, a to jako nepříliš rozsáhlé sídlo, které tvořil pouze hradní palác. Po Ojířově smrti se hradu zmocnil Bohunek z Popovce. Byl však, Janem Lucemburským, donucen ho vrátit vdově […]

Read more ›
Kašperk

Kašperk

V kraji plzeňském, nedalo městečka Sušice, na hoře Ždánov nalezneme zříceninu hradu Kašperk. Hrad dal ve střední části Šumavy vystavět Karel IV. Tímto úkolem pověřil roku 1356 Víta zvaného Hedvábný. Kašperk měl vzniknout jako obrana hranice proti Bavorsku. Nemalou úlohu na jeho vzniku sehrál i fakt, že nedaleko docházelo k těžbě […]

Read more ›

Karlštejn

Na vysoké skále, nedaleko řeky Berounky, se vypíná, pro české dějiny, významná památka. Je jí majestátný hrad Karlštejn Hrad Karlštejn založil roku 1348 český král Karel IV. Nejdůležitějším úkolem tohoto sídla, bylo dobré zabezpečení královských korunovačních klenotů a nejcennějších relikvií římské říše. Základní stavba Karlštejna trvala více než 10 let. […]

Read more ›

Kámen

V malebném kraji Vysočina, se v obci Kámen, na rozlehlém skalisku, nachází stejnojmenný gotický hrad. Hrad Kámen byl postaven v polovině 13. století. První písemné zmínky jsou z roku  1316 a 1318. Hrad velmi často střídal majitele, kteří ho i s přilehlým panstvím různě zastavovali a dělili. Významným, a to hlavně […]

Read more ›