Articles By: ROSSY

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Historie starověkých, středověkých a raně novověkých šroubů

První závit vytvořil snad člověk pomocí koženého řemínku na dřevěném toporu k uchycení nářadí. Možná se inspiroval v rostlinné nebo živočišné říši. Za prvním šroubem, podle toho co dnes víme, stojí Archytás z Tarenta v 5.století před našim letopočtem. Archytas je někdy nazýván zakladatelem mechaniky a byl současníkem Platóna. Řecký […]

Read more ›
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Středověké a raně novověké náprstky v obrazech a iluminacích

Jedním z důležitých prvků poznání je ikonografie. Na několika dobových iluminacích z ručně psaných knih a několika obrázcích, bych Vás rád seznámil s náprstky. Hegemonem v produkci náprstků středověku a raného novověku, tedy konce 14. až začátku 17.století, bylo říšské město Norimberk, kde na jejich výrobě pracovala celá řada řemeslníků .První zmínka o […]

Read more ›
Středověké ocílky v obrazech a iluminacích

Středověké ocílky v obrazech a iluminacích

Jedním z důležitých prvků poznání je ikonografie. Na několika dobových iluminacích z ručně psaných knih, několika obrázcích a obrazech, bych Vás rád seznámil s celoželeznými ocílkami středověku a raného novověku. Samotné iluminace, jak jsem zjistil, jsou na jejich vyobrazování až příliš skoupé. Člověk by očekával, že tento předmět denní potřeby nebude problém […]

Read more ›
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Středověké řemeslnické sekery v obrazech a iluminacích

Jedním z důležitých prvků poznání je ikonografie. Na několika dobových iluminacích z ručně psaných knih a několika obrázcích, bych Vás rád seznámil s řemeslnickými sekerami středověku až raného novověku. Nebudu se pouštět do typologie seker. Od toho jsou odborné práce. Chci Vám jen ukázat sekery, jak je viděly oči dávných umělců. Je […]

Read more ›