Gombíky!

12. prosince 2017 | 17.00
Veigertovský dům
Kolín

Mgr. Jiří Košta
Národní muzeum
Pojmem gombíky označuje moderní archeologie skupinu velmi charakteristických, v převážné většině kulovitých ozdob oděvu, vyráběných nejčastěji z měděného, stříbrného či zlatého plechu, vzácněji ze skla. Tyto unikátní šperky byly oblíbené v poměrně krátkém období 9. až první poloviny 10. století a na relativně nevelkém území v rámci středovýchodní Evropy, přesto se vyvinuly do velkého množství forem. Kovové exempláře byly zdobeny pomocí rozmanitých uměleckořemeslných technik; především nejrozšířenější skupina tepaných gombíků je pokladnicí geometrických, rostlinných i zvěrných výzdobných vzorů, které nám nebývalým způsobem přibližují estetiku tehdejších vyšších vrstev. Gombíky jsou ikonickým artefaktem kultury mojmírovské Moravy, již méně je však známé, že jejich druhá největší a svou strukturou mimořádně zajímavá koncentrace leží v Čechách. K jejímu rozšíření přispěly i nedávné objevy v Praze-Vinoři a při stavbě tunelu Blanka. Vydejme se společně za tajemstvím gombíků!

Leave a Comment