Krkonoše dostanou svoji Stezku korunami stromů

Stezka korunami stromů, fenomén, který přiláká ročně desetitisíce návštěvníků na Lipno, začíná vznikat v Janských Lázních. Krkonoše se tak v příštím roce dočkají své Stezky korunami stromů, která bude přibližně 1 300 metrů dlouhá. „Projekt je unikátní v několika bodech,“ říká Filip Pekárek, jednatel společnosti Stezka korunami stromů Krkonoše, která stavbu realizuje. „Nová stezka vzniká v úzké spolupráci se Správou Krkonošského národního parku, která je garantem přírodně-edukativního konceptu. Návštěvníci se dostanou nejprve na vodorovnou část stezky, vedoucí až 23 metrů nad terénem. Po 410 metrech se stezka zanoří do podzemí, kde návštěvníci budou mít možnost studovat mikrosvět půdy – od kořenů po nejmenší živočichy. Poté budou postupovat po stezce vzhůru a obdivovat nádherný krkonošský smíšený les,“ vysvětluje specifika projektu Pekárek. Lokalita budoucí stezky korunami stromů byla pečlivě vybrána. „Celý projekt velmi dobře zapadá do dlouhodobé strategie environmentální výchovy a zároveň nám pomůže rozmělnit počet návštěvníků na hřebenech Krkonoš,“ říká Radek Drahný, tiskový mluvčí Správy KRNAP, a dodává, že projekt této specifické naučné stezky umožní využití soudobých trendů v interpretaci místního přírodního dědictví.   

stezka-krkonose

45 metrů vysoká vyhlídková věž

Stezka korunami stromů Krkonoše bude přibližně 1300 metrů dlouhá. Jako jediná z dosud realizovaných projektů bude obsahovat podzemní kořenovou část, ze které bude stezka stoupat až do výšky 23 metrů nad zem. Zhruba ve dvou třetinách stezky se bude tyčit 45 metrů vysoká vyhlídková věž. Celá stavba bude bezbariérová, tím bude umožněn přístup až na její nejvyšší místo hendikepovaným, seniorům nebo rodičům s kočárky. Věž nabídne volný výhled a otevře nové pohledy na východ, jih a západ. „Stejně jako na Lipně, bude i v Janských Lázních součástí Stezky korunami stromů suchý tobogán. Projekt bude také obsahovat tzv. interaktivní zastávky, na kterých se budou návštěvníci dozvídat zábavnou formou zajímavosti o lese, národním parku, ochraně přírody nebo fauně a flóře. Naopak tzv. adrenalinové sekce jsou připraveny hlavně pro děti. Díky nim budou na návštěvu Stezky korunami stromů Krkonoše určitě dlouho vzpomínat,“ vysvětluje Filip Pekárek.

podzemni-inerpretace

Jediná podzemní interpretace půdy v Česku

Stavba Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních by měla být dokončena v červnu následujícího roku. „Letos na podzim budeme provádět zemní práce a přípravu pro stavbu dřevěné konstrukce. Ta by měla vyrůst na jaře příštího roku,“ říká Filip Pekárek. „Všechny naše projekty stavíme s důrazem na ochranu přírody a stejně tomu bude i v Janských Lázních. Snažíme se minimalizovat zásahy do stávajícího terénu a co nejméně narušit současné přírodní prostředí. Atmosféra místa je totiž pro budoucí návštěvníky klíčová,“ uzavírá Pekárek.

Důraz na environmentální výchovu, tj. zaměření na vzdělávání během volnočasových aktivit je jednou z priorit, které chce Správa KRNAP v budoucnu rozvíjet. „Projekt Stezky  korunami stromů v Krkonoších jednoznačně vítáme. Je to trend, který v posledních letech hojně využívají v západoevropských národních parcích. Tamní správy parků se snaží návštěvníkům jednotlivé lokality na jednu stranu zpřístupnit a zatraktivnit a na druhou se snaží usměrnit pohyb turistů po národních parcích, aby předcházely možnému poškození chráněných fenoménů,“ vysvětluje Radek Drahný, tiskový mluvčí Správy KRNAP. „I pro nás jsou tato dvě hlediska poměrně zásadní. Chceme návštěvníkům Krkonoš ukázat, že zajímavé aktivity lze zažít nejen na samotných hřebenech, ale také poněkud níže. Zároveň díky projektu získáme skvělou možnost předat pro nás důležité informace velkému množství návštěvníků,“ dodává Drahný.

Leave a Comment