Novinky

Středočeský kraj

Krakovec

Ve středočeském kraji, nedaleko města Rakovník, v obci Krakovec, se nachází stejnojmenný, romantický hrad, v jehož sousedství je i dobová hospůdka. Zeman Jíra z Roztok, královský purkrabí a nejvyšší lovčí, oblíbenec králův, založil hrad Krakovec roku 1381 poté, co se stal majitelem vsi […]

Pardubický kraj

Košumberk

Na rozhraní Labské nížiny a Českomoravské vrchoviny se, v lesnaté krajině, nachází zřícenina hradu Košumberk. Hrad pravděpodobně založil kolem roku 1300 Ojíř z Košumberka, a to jako nepříliš rozsáhlé sídlo, které tvořil pouze hradní palác. Po Ojířově smrti se hradu zmocnil […]

Plzeňský kraj

Kašperk

V kraji plzeňském, nedalo městečka Sušice, na hoře Ždánov nalezneme zříceninu hradu Kašperk. Hrad dal ve střední části Šumavy vystavět Karel IV. Tímto úkolem pověřil roku 1356 Víta zvaného Hedvábný. Kašperk měl vzniknout jako obrana hranice proti Bavorsku. Nemalou úlohu […]

Středočeský kraj

Karlštejn

Na vysoké skále, nedaleko řeky Berounky, se vypíná, pro české dějiny, významná památka. Je jí majestátný hrad Karlštejn Hrad Karlštejn založil roku 1348 český král Karel IV. Nejdůležitějším úkolem tohoto sídla, bylo dobré zabezpečení královských korunovačních klenotů a nejcennějších relikvií […]

Kraj Vysočina

Kámen

V malebném kraji Vysočina, se v obci Kámen, na rozlehlém skalisku, nachází stejnojmenný gotický hrad. Hrad Kámen byl postaven v polovině 13. století. První písemné zmínky jsou z roku  1316 a 1318. Hrad velmi často střídal majitele, kteří ho i […]