Category: Středověk

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Historie starověkých, středověkých a raně novověkých šroubů

První závit vytvořil snad člověk pomocí koženého řemínku na dřevěném toporu k uchycení nářadí. Možná se inspiroval v rostlinné nebo živočišné říši. Za prvním šroubem, podle toho co dnes víme, stojí Archytás z Tarenta v 5.století před našim letopočtem. Archytas je někdy nazýván zakladatelem mechaniky a byl současníkem Platóna. Řecký […]

Read more ›
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Středověké a raně novověké náprstky v obrazech a iluminacích

Jedním z důležitých prvků poznání je ikonografie. Na několika dobových iluminacích z ručně psaných knih a několika obrázcích, bych Vás rád seznámil s náprstky. Hegemonem v produkci náprstků středověku a raného novověku, tedy konce 14. až začátku 17.století, bylo říšské město Norimberk, kde na jejich výrobě pracovala celá řada řemeslníků .První zmínka o […]

Read more ›
Středověké ocílky v obrazech a iluminacích

Středověké ocílky v obrazech a iluminacích

Jedním z důležitých prvků poznání je ikonografie. Na několika dobových iluminacích z ručně psaných knih, několika obrázcích a obrazech, bych Vás rád seznámil s celoželeznými ocílkami středověku a raného novověku. Samotné iluminace, jak jsem zjistil, jsou na jejich vyobrazování až příliš skoupé. Člověk by očekával, že tento předmět denní potřeby nebude problém […]

Read more ›
Kniha o prubířství

Kniha o prubířství

Jak rýžovníci na zlatých rýžích zkoušejí a propírají Ti rýžovnici, kteří jdou za rýžováním zlata v zemích a tím se živý, ti mají na zlatých rýžích zvlaštní zkoušení, podle kterého se musí řídit, kolik zlata denně vyrýžují a podle toho mohou dělat bohaté. K tomu vyrýžují a podle toho mohou dělat bohaté. […]

Read more ›