Category: Středověk

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Středověké řemeslnické sekery v obrazech a iluminacích

Jedním z důležitých prvků poznání je ikonografie. Na několika dobových iluminacích z ručně psaných knih a několika obrázcích, bych Vás rád seznámil s řemeslnickými sekerami středověku až raného novověku. Nebudu se pouštět do typologie seker. Od toho jsou odborné práce. Chci Vám jen ukázat sekery, jak je viděly oči dávných umělců. Je […]

Read more ›
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Středověké hřeby v obrazech a iluminacích

Jedním z důležitých prvků poznání je ikonografie. Na několika dobových iluminacích, což jsou ilustrace doprovázející text středověkých manuskriptů /ručně psaných knih/ a několika obrázcích, bych Vás rád seznámil s hřebíky středověku,raného novověku a jejich výrobci. Není ovšem mou ambicí vytváření jejich typologie. V tomto příspěvku bych chtěl přiblížit jen hřebíky […]

Read more ›
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Středověké podkovy v obrazech a iluminacích

Tentokrát jsem na pochybách, jestli mám použít úsloví v souvislosti s podkovami, že jedním z důležitých prvků poznání je ikonografie. Ne, že by se ve středověkých kresbách či malbách neobjevovaly, ale chybí nám u nich mnohdy důležité detaily potřebné k přesnému určení typu. Tak tedy alespoň pár poznámek k tomu co […]

Read more ›
Středověké závěsné zámky v obrazech a iluminacích

Středověké závěsné zámky v obrazech a iluminacích

Jedním z důležitých prvků poznání je ikonografie. Na několika dobových iluminacích, což jsou ilustrace doprovázející text středověkých manuskriptů /ručně psaných knih/ a několika obrazech, bych Vás rád seznámil se závěsnými zámky středověku a raného novověku. Závěsné zámky se používaly už od starověku a podle všeho za jejich objev můžeme poděkovat době římské. […]

Read more ›