Category: Středověk

Hrady jejich obléhaní a obrana

Hrady jejich obléhaní a obrana

Na přelomu 9 a 10 století došlo k procesu přeměny Evropské krajiny. V krajině začali vyrůstat hrady, pevnosti a hradby chránící zemědělské vesnice. Nová opevněná místa se stávala správními středisky území. Šířením feudálního systému a následné přerozdělování místní moci, mělo za následek, že se z hradů stávaly nové styčné body […]

Read more ›
Kuchyně ve středověku

Kuchyně ve středověku

Středověká strava nebyla, až tak vegetariánská jak se mnohdy traduje. Výkyvy ve stravování způsobovaly většinou válečné události a epidemie. Z archeologických nálezů se dozvídáme, že velké množství domácího zvířectva bylo chováno účelově pouze na maso. Větší část zvířat z venkova byla prodávána do měst. I přesto měli venkované dostatečný příjem […]

Read more ›