Post Tagged with: "cesty"

Veřejné cesty raně středověké Prahy

Veřejné cesty raně středověké Prahy

Autor: Olga Bendová Počátek osídlení historického jádra Prahy je na základě archeologického bádání kladen do průběhu 7.–8. století. Malá Strana byla souvisle osídlena nejpozději v 9. století, kdy archeologické výzkumy zastihly množství zahloubených objektů, pozůstatky dřevohliněných hradeb a dřevěných komunikací. Ve stejném období byl osídlen i hradčanský ostroh nad Vltavou, ve […]

Read more ›
Středomořská loď z konce 12 století

Cestování ve středověku

Staré kvalitní římské cesty počátkem středověku již byly rozpadlé. Nově vznikající cesty ve středověku byly křivolaké a přizpůsobovaly se reliéfu krajiny.  Tyto cesty byly velmi úzké pouze na šířku mezka.  Pro zpevnění se často jen vysypávaly oblázky. Za jeden den se dalo po těchto špatných cestách urazit maximálně 30 km. […]

Read more ›