Štítek: Praha

Středověk

Ceny ve středověku

V tabulce jsou zobrazeny platné ceny v Praze z roku 1562 uvedené krejcarech a bílých penězích. Tyto zajímavé informace o cenách jídla a služeb byly které zaznamenány v době příprav na korunovaci Maxmiliána II. na českého krále. Svěcení a slavnostní korunovace Maxmiliána […]

75 Shares
Praha

Pražský hrad

Na skalnatém vrchu Opyš nad řekou Vltavou se tyčí honosná stavba, která majestátně shlíží na Prahu. Raně středověké hradiště – dnes jeden z největších hradních komplexů světa – založil v roce 880 kníže Bořivoj z rodu Přemyslovců. Pražský hrad odedávna […]

3 Shares
Středověk

Veřejné cesty raně středověké Prahy

Autor: Olga Bendová Počátek osídlení historického jádra Prahy je na základě archeologického bádání kladen do průběhu 7.–8. století. Malá Strana byla souvisle osídlena nejpozději v 9. století, kdy archeologické výzkumy zastihly množství zahloubených objektů, pozůstatky dřevohliněných hradeb a dřevěných komunikací. Ve […]

0 Shares