Post Tagged with: "středověk"

Středověké ocílky v obrazech a iluminacích

Středověké ocílky v obrazech a iluminacích

Jedním z důležitých prvků poznání je ikonografie. Na několika dobových iluminacích z ručně psaných knih, několika obrázcích a obrazech, bych Vás rád seznámil s celoželeznými ocílkami středověku a raného novověku. Samotné iluminace, jak jsem zjistil, jsou na jejich vyobrazování až příliš skoupé. Člověk by očekával, že tento předmět denní potřeby nebude problém […]

Read more ›
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Středověké klíče v obrazech a iluminacích

Jak jsem tu už jednou psal, jedním z důležitých prvků poznání je ikonografie. Na několika dobových kresbách a iluminacích bych Vám rád ukázal, jak vypadaly některé středověké až raně novověké otočné klíče. Tvary oka otočných klíčů  časem vycházely z architektury slohu, který v době jeho vzniku byl dominantní. Samotné zuby zase vypovídaly o […]

Read more ›
Středomořská loď z konce 12 století

Cestování ve středověku

Staré kvalitní římské cesty počátkem středověku již byly rozpadlé. Nově vznikající cesty ve středověku byly křivolaké a přizpůsobovaly se reliéfu krajiny.  Tyto cesty byly velmi úzké pouze na šířku mezka.  Pro zpevnění se často jen vysypávaly oblázky. Za jeden den se dalo po těchto špatných cestách urazit maximálně 30 km. […]

Read more ›