Vztahy mezi středními Čechami a avarským kaganátem

úterý 6. března 2018 | 17.00
Veigertovský dům
Regionální muzeum v Kolín

PhDr. Naďa Profantová, CSc.
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
V roce 568 se usadili v karpatské kotlině kočovní Avaři a stali se na více než 200 let evropskou mocností a to i přes odstředivé tendence (vzpoura krále Sáma) a vleklou vnitřní krizi (602–626/631). Zejména od konce 7. století byla jejich symbióza se Slovany velmi intenzívní, pokud lze vycházet z archeologických poznatků. Právě doplňování a konfrontace obou typů pramenů – písemných a archeologických bude jádrem přednášky.

Leave a Comment