Knihy a filmy

Knihy a filmy

Gladiatoria

Jedná se o knihu z 1. poloviny 15. století pojednávající o bojových uměních s využitím meče, kopí, dýky, štítu, aj. Autor této poměrně obsáhlé šermířské knihy není znám. Doplňkové texty k obrázkům jsou v němčině. Po druhé světové válce kniha […]

0 Shares
Knihy a filmy

Kronika česká

Kronika česká Václava Hájka z Libočan I. ÚVOD. R. 644—904 (DOBA POHANSKÁ) Zvláštní výtisk pro Matici českou spis musejních číslo CLXXVIII. V Praze nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy a slovesnost a umění 1918 Kronika česká – click […]

0 Shares
Knihy a filmy

Fiore dei Liberi

Italský šermířský mistr Fiore Furlano de Civida d’Austria delli Liberi da Premariacco žijící v letech 1350 – 1410 sepisoval bojové manuály, sloužící nejen k výuce šermu, ale všemožnému ovládání tehdy známých ručních zbraní. Několik vybraných ilustrovaných stran z těchto manuálů […]

0 Shares