Pardubický kraj

Pardubický kraj

Lichnice

Ostroh, který od hřebene Železných hor oddělují dvě rokle – Lovětínská a Peklo – se hodil ke zbudování původního Hradiště i pozdějšího hradu. Místu se říkalo Světlík, Světlice či Lichtenberk, a tak se jmenoval i hrad postavený ve druhé polovině […]

0 Shares
Pardubický kraj

Kunětická hora

Na dobu, kdy hrad vznikl, jsou různé názory. Platí-li domněnka, že byl postaven na počátku husitských válek, pak je při jeho rozloze obdivuhodná rychlost, s jakou vyrostl. Už roku 1423 na něm Diviš Bořek z Miletínka sídlil. Patří k typům […]

0 Shares
Pardubický kraj

Oheb

Nad Sečskou přehradou, v Pardubickém kraji, se na skále nad vodní hladinou tyčí zbytky starého hradu Oheb. Z místa dýchá historie a romantická duše zde zaplesá. První zmínka o vrchu Oheb je z roku 1315, kdy jej opat vilémovského kláštera dal do zástavy […]

0 Shares
Pardubický kraj

Košumberk

Na rozhraní Labské nížiny a Českomoravské vrchoviny se, v lesnaté krajině, nachází zřícenina hradu Košumberk. Hrad pravděpodobně založil kolem roku 1300 Ojíř z Košumberka, a to jako nepříliš rozsáhlé sídlo, které tvořil pouze hradní palác. Po Ojířově smrti se hradu zmocnil […]

0 Shares