Štítek: cestovaní

Středověk

Veřejné cesty raně středověké Prahy

Autor: Olga Bendová Počátek osídlení historického jádra Prahy je na základě archeologického bádání kladen do průběhu 7.–8. století. Malá Strana byla souvisle osídlena nejpozději v 9. století, kdy archeologické výzkumy zastihly množství zahloubených objektů, pozůstatky dřevohliněných hradeb a dřevěných komunikací. Ve […]

0 Shares
Středověk

Cestování ve středověku

Staré kvalitní římské cesty počátkem středověku již byly rozpadlé. Nově vznikající cesty ve středověku byly křivolaké a přizpůsobovaly se reliéfu krajiny.  Tyto cesty byly velmi úzké pouze na šířku mezka.  Pro zpevnění se často jen vysypávaly oblázky. Za jeden den […]

0 Shares