Štítek: Karel IV.

Pardubický kraj

Oheb

Nad Sečskou přehradou, v Pardubickém kraji, se na skále nad vodní hladinou tyčí zbytky starého hradu Oheb. Z místa dýchá historie a romantická duše zde zaplesá. První zmínka o vrchu Oheb je z roku 1315, kdy jej opat vilémovského kláštera dal do zástavy […]

0 Shares
Plzeňský kraj

Kašperk

V kraji plzeňském, nedalo městečka Sušice, na hoře Ždánov nalezneme zříceninu hradu Kašperk. Hrad dal ve střední části Šumavy vystavět Karel IV. Tímto úkolem pověřil roku 1356 Víta zvaného Hedvábný. Kašperk měl vzniknout jako obrana hranice proti Bavorsku. Nemalou úlohu […]

0 Shares
Středočeský kraj

Karlštejn

Na vysoké skále, nedaleko řeky Berounky, se vypíná, pro české dějiny, významná památka. Je jí majestátný hrad Karlštejn Hrad Karlštejn založil roku 1348 český král Karel IV. Nejdůležitějším úkolem tohoto sídla, bylo dobré zabezpečení královských korunovačních klenotů a nejcennějších relikvií […]

0 Shares
Pardubický kraj

Litice

Nedaleko malé obce Litice nad Orlicí, v Pardubickém kraji, se tyčí skalnaté návrší. Na něm můžeme nalézt kdysi pevný a užitečný hrad Litice. Litický hrad založil rod Drslaviců při osidlování severovýchodu Čech. První písemnou zmínku o něm máme z roku 1304. Velmi […]

0 Shares