Štítek: obléhací věže

Středověk

Hrady jejich obléhaní a obrana

Na přelomu 9 a 10 století došlo k procesu přeměny Evropské krajiny. V krajině začali vyrůstat hrady, pevnosti a hradby chránící zemědělské vesnice. Nová opevněná místa se stávala správními středisky území. Šířením feudálního systému a následné přerozdělování místní moci, mělo […]

0 Shares